Chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać.

79 lat temu, 2 października 1944 r., po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, wobec braku perspektyw dalszej walki, przedstawiciele KG AK podpisali w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.
W poniedziałek 2 października  zaprosiliśmy całą społeczność 3 LO do wspólnego śpiewania (nie)zakazanych piosenek na sali gimnastycznej,  by upamiętnić  ich walkę i poświęcenie, bo jak powiedział Theodore Roosevelt: Chwała należy się człowiekowi,(…) który w swych najlepszych chwilach poznał tryumf wielkiego wyczynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z odwagą…