Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Przed nami Dzień Edukacji Narodowej. Święto- jak żadne inne – doceniające trud i wysiłek włożony w naszą edukację. Tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego  III LO w Łomży – Damian Modzelewski na uroczystej akademii z okazji święta, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela.

W przeddzień 14 października spotkaliśmy się wszyscy w sali gimnastycznej, by podziękować nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom naszej szkoły. I to właśnie do nich słowa uznania za ciężką pracę , wysiłek w kształtowaniu silnych charakterów, cierpliwość i wyrozumiałość skierowała w swoim przemówieniu pani dyrektor Katarzyna Życzkowska. Jednocześnie wręczyła wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkoły nagrody dyrektora III LO.

 Serdeczne życzenia dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą oraz spełnienia zawodowych aspiracji przekazała w imieniu  Rady Rodziców jej przewodnicząca – pani Bogumiła Jankowska. Wyrazem wdzięczności za ciężką pracę pedagogów były kwiaty złożone  przez przedstawicieli rodziców naszych uczniów na ręce dyrekcji . Z kolei wspomniany już wcześnie przedstawiciel młodzieży III LO w swoim przemówieniu wypowiedział  wzruszające słowa: Pragniemy dziś podziękować nauczycielom za ich poświęcenie, zaufanie i oddanie, za to, że byli i są z nami w chwilach naszego zagubienia.

Ten dzień był też szczególnie ważny dla  pierwszaków, bo właśnie 13 października zostali oni przyjęci do grona uczniów naszego liceum. W obecności całej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar III LO.

Jak zwykle też z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali program artystyczny, będący podziękowaniem pedagogom za ich trudną i odpowiedzialną pracę. O ogromnej roli nauczycieli i wychowawców opowiadał nam Damian Modzelewski, który skierował do nich m.in. następujące słowa:

Pokazujesz nam, że bycie zwyczajnym człowiekiem jest wartościowe, bo zwyczajni ludzie tak naprawdę nie są zwyczajni. Każdy z nich potrafi robić coś wyjątkowego.

Wkładasz piękno w moje dłonie. Jako nauczyciel dajesz mi słowa, obrazy, idee, na których buduję swoje życie. Cokolwiek zbuduję w przyszłości, dzięki twojej pomocy mam już gotowe fundamenty.

Dzięki tobie wiemy, że najmniejszy brylant błyszczy mocniej niż duże, ale zwykłe szkło, że lepiej jest robić małe rzeczy dobrze, niż wielkie byle jak.

Posłuchaliśmy również pięknych piosenek, w niezwykłych, poruszających wykonaniach naszych uczennic. Były to m.in. Okularnicy, Więc chodź, pomaluj mój świat, Rzeka marzeń, Wszystkiego najlepszego. Muzykę wykonaną przez nasz szkolny zespół muzyczny uzupełniło słowo poetyckie –  wiersze w piękny sposób interpretowane i recytowane przez uczennice i uczniów.

Nauka to czary, które naprawdę działają – głosiło hasło tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. I właśnie ten dzień zdawał się to potwierdzać.

                                                                                  Bożena Konopka, Elżbieta Kaliściak