Testowanie maturzystów

09.11.2023 r. doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży umożliwili młodzieży klas IV przeprowadzenie profesjonalnego licencjonowanego „Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych”.  Jest to polskie narzędzie, które zostało przygotowane na polskie warunki.

Diagnoza zainteresowań zawodowych na podstawie badania Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych ma postać profilu, obejmującego standaryzowane wyniki
w poszczególnych skalach zainteresowań zawodowych. Dodatkowo profil kontrolny stanowi przesłankę do rozstrzygnięcia i sprecyzowania diagnozy oraz wychwycenia wyników nietypowych. Każdy z uczestników badania otrzymał swój profil zainteresowań zawodowych oraz został poinformowany o możliwości skorzystania z pogłębionej diagnozy u doradcy zawodowego w CEiPM w Łomży.

Dziękuję Paniom Alicji Czech i Urszuli Derejko z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Łomży  za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu  testu/badania naszych uczniów.

Nasi maturzyści biorący udział w badaniu mają ułatwione zadanie wyboru dalszej ścieżki kariery zawodowej. Potrzebują jeszcze przygotować się do egzaminu maturalnego.

Drodzy maturzyści, przed Wami pracowity czas przygotowań. Warto wykorzystać go tak, żebyście przed maturą nie stwierdzili, że został on zmarnowany.  Zaplanujcie  strategię powtórek przygotowań i zaczynajcie działać.

Życzę Wam siły, witalności i potrzebnej energii do tej pracy. Przygotowania do matury czas zacząć!!!

Sławomira Głasek – doradca zawodowy