DYREKCJA I NAUCZYCIELE

 

DYREKCJA LICEUM

DYREKTOR SZKOŁY                 mgr Katarzyna Życzkowska

WICEDYREKTOR SZKOŁY        mgr Renata Maliszewska-Bagińska

WICEDYREKTOR SZKOŁY        mgr Beata Jabłonowska

 

RADA PEDAGOGICZNA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W ŁOMŻY

 ROK SZKOLNY 2023/2024

mgr Aleksiewicz Ewa

mgr Bagińska Dorota

mgr Batko Iwona

mgr Bieńczyk Czesława

mgr Choińska Lidia

mgr Chojnowska Beata

mgr Czarnocka Alicja

mgr Dąbrowska Izabela

mgr Domitrz Agnieszka

mgr Durzyńska Aleksandra

mgr inż. Jasionek Martyna Anna

mgr Kaliściak Elżbieta

mgr Kicała Jacek

mgr Kiljan Janusz

mgr Kisiel Marta

mgr Konopka Bożena

mgr Kowalewska Dorota

mgr Kozikowska Marta

mgr Krajewska Aneta

mgr Kudelska Agnieszka

mgr Listowska Katarzyna

mgr Łapińska Marta

mgr Mikołajczyk Katarzyna

mgr Mikołajczyk Marcin

mgr Milianowicz Joanna

mgr Nitkiewicz Anna

mgr Pawłowska Monika Anna

mgr Pawłowska Żaneta

mgr Proniewski Artur

mgr Rutkowska Bożena

mgr Sobiszek Grażyna

mgr Szczubełek Barbara

mgr Szleszyńska Elżbieta

mgr Święczkowska Anna

dr Waldziński Tomasz

mgr Wojtkowska Anna

mgr Wyciński Michał

mgr Zielińska Edyta

mgr Zyskowska Barbara

mgr Żegalska Izabela

PEDAGODZY, TERAPEUTA, PSYCHOLOG

mgr Głasek Sławomira

mgr Gryczewska Katarzyna

dr Najda Anna

mgr Orzechowska-Gryguc Krystyna

mgr Walczyk Jolanta

BIBLIOTEKARZE

mgr Karwowska Anna

mgr Saniewska Renata