DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ RADE RODZICÓW

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży wspierała wszystkie działania podejmowane w szkole, a szczególnie:

 1. aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu wielu dokumentów obowiązujących w szkole (np.: Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023, Szkolny zestaw podręczników na lata 2023-2026, Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024, Nowelizacja nr 2 Statutu III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży);
 2. aktywnie włączała się w organizację uroczystości szkolnych;
 3. wspierała finansowo różne działania, np.:
 4. przejazd młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody,
 5. zakup:
  • sprzętu dla zespołu muzycznego funkcjonującego w szkole,
  • projektorów,
  • wyposażenie do sal lekcyjnych, np.: rolety, ramki, tapeta
  • książek do biblioteki i na nagrody dla uczniów,
  • artykułów piśmienniczych i papierniczych,
  • siedzisk tapicerowanych dla uczniów,
  • banerów na Giełdę pomysłów na życie.