HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

6.09.20223 r. godz. 17.00 –wywiadówka dla rodziców uczniów klas I

20.09.2023 r. godz. 17.00 –wywiadówka dla rodziców uczniów klas II-IV

22.11.2023 r. godz. 17.00 – wywiadówka ogólnoszkolna

17.01.2024 r. godz. 17.00 – wywiadówka ogólnoszkolna

10.04.2024 r. godz. 17.00 – wywiadówka ogólnoszkolna (poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych w klasach IV)

5.06.2024 r. godz. 17.00 – wywiadówka ogólnoszkolna (poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych w klasach I-III)

Nauczyciele są dostępni dla rodziców również na konsultacjach w każdym pierwszym tygodniu miesiąca w terminach określonych w Harmonogramie konsultacji nauczycieli z uczniami i rodzicami w III LO w Łomży w roku szkolnym 2023/2024.