HISTORIA SZKOŁY

2 kwietnia 1992 r. Kurator Oświaty Cezary Kocon i Wojewoda Łomżyński Jerzy Brzeziński podpisali porozumienie dotyczące utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych w Łomży.

6 kwietnia tego samego roku Kurator Oświaty w Łomży z dniem 1 czerwca 1992 r. powołał do życia III Liceum Ogólnokształcące w Łomży.

Pismem z 11 maja 1992 r. funkcję dyrektora powierzono mgr. Jerzemu Cieślewskiemu.

1

 

21 września 1992 r. rok szkolny w III Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęło zaledwie 68. uczniów w dwóch klasach oraz 15. nauczycieli.

Pierwszą siedzibą naszej szkoły był budynek Zespołu Szkół Medycznych przy ulicy Wiejskiej 16. Po czterech latach, 1 września 1996 r., nowy rok szkolny powitaliśmy już w budynku po Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy Senatorskiej 13.

Nadanie szkole imienia

14 lutego 1998 r., w 56. rocznicę powstania Armii Krajowej, Kurator Oświaty w Łomży Helena Sutyniec nadała III Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży imię Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej.

Sztandar podarowała szkole warszawska Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel.

Tego dnia gościli w naszej szkole przedstawiciele władz miasta, a także przedstawiciele łomżyńskiego garnizonu. Gośćmi honorowymi byli p. Henryk Wiśniewski – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łomży oraz p. Stanisław Gawrychowski, autor książki Na placówce AK.

Od tamtej pory pana Henryka Wiśniewskiego gościliśmy nie tylko podczas odbywającego się corocznie Święta Szkoły – 14 lutego i podczas uroczystości upamiętniających Święto Niepodległości, ale także na lekcjach wychowawczych. Jego wspomnienia z czasów wojny i okupacji były dla naszej młodzieży niezwykle wymowną lekcją historii kształtującą właściwą postawę obywatelską i wartości patriotyczne.

Wyrazem hołdu złożonego patronowi szkoły jest zbiór pamiątek wyeksponowanych w pracowni historycznej i na holu na II piętrze. Dzięki młodzieży, kombatantom i ich rodzinom zgromadzone zostały liczne pamiątki, m.in. fragmenty umundurowania, odznaczenia i części uzbrojenia byłych żołnierzy podziemia. Wśród eksponatów są także materiały propagandowe z okresu walk pod dwiema okupacjami – rozkazy, meldunki, fotografie, notki biograficzne żołnierzy AK. Ważne miejsce zajmuje sztandar AK przechowywany w jednej z gablot.

Te wszystkie znaki minionego czasu niewątpliwie skłaniają młodzież do zadumy nad dziejami naszej ojczyzny i nie pozwalają zapomnieć o tych, którzy jej historię tworzyli.

7

Spotkania z kombatantami

Ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży pełnią spotkania z kombatantami. Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Sybiraków w Łomży zapraszani są na uroczystości szkolne oraz uczestniczą w zajęciach z młodzieżą, podczas których dzielą się swoimi wspomnieniami z czasów wojny i okresu powojennego.

Oprócz pana Henryka Wiśniewskiego, przyjaciela szkoły, długoletniego prezesa oddziału łomżyńskiego ŚZŻAK, mieliśmy zaszczyt gościć p. Irenę Baranowską-Tyman, żołnierza ZWZ-AK, członkinię SZŻAK, p. Mariana Paliwodę oraz p. Kazimierza Wojewodę członków łomżyńskiego oddziału Związku Sybiraków.

9
10Wizyta Jolanty Kwaśniewskiej

1 września 2000 r. w naszej szkole gościła żona ówczesnego Prezydenta RP p. Jolanta Kwaśniewska, która przekazała ufundowane przez kancelarię Prezydenta RP kompletne wyposażenie szkolnej pracowni internetowej.

Jak napisała potem Gazeta Wyborcza Uczniów III LO w Łomży pani prezydentowa namawiała do tego, aby dobrze korzystali z danego im czasu do nauki i uczyli się języków obcych.

Uroczyste otwarcie stałej ekspozycji poświęconej Bohaterom walk o wolność Ojczyzny

W oparciu o zbiory będące własnością p. Henryka Wiśniewskiego 12 listopada 2002 r. w III LO w Łomży miało miejsce uroczyste otwarcie stałej ekspozycji po-święconej Bohaterom walk o wolność Ojczyzny.

Składa się na nią dwanaście gablot przedstawiających odpowiednio:

 • gablota I – historię założenia i działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na Ziemi Łomżyńskiej,
 • gabloty II, III, IV – wydarzenia roku 1920 na Ziemi Łomżyńskiej,
 • gablota V – historię 18 Dywizji Piechoty,
 • gablota VI – historię 33 Pułku Piechoty,
 • gabloty VII, VIII, IX – przebieg kampanii wrześniowej na Ziemi Łomżyńskiej,
 • gabloty X, XI – historię obwodu łomżyńskiego Armii Krajowej,
 • gablota XII – została opracowana na podstawie materiałów przekazanych naszej szkole przez p. Irenę Baranowską-Tyman, żołnierza ZWZ-AK, członkinię ŚZŻAK. Zbiory poświecone są p. Zofi i Dąb-Biernackiej ps. ?Jagienka?, organizatorce łączności i szefa łączniczek w latach 1940-1945 między Komendą Okręgu Wileńskiego a Komendą Główną AK w Warszawie w stopniu kapitana, oficerowi II Korpusu, odznaczonej dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem AK. Ponadto gablota zawiera informacje na temat historii VI Wileńskiej Brygady AK.

Promocja książki Ziemia Łomżyńska w latach walki i okupacji 1939-1945

W kwietniu 2004 r. w naszej szkole odbyła się promocja książki Mieczysława Laszczkowskiego pt. Ziemia Łomżyńska w latach walki i okupacji 1939-1945. Spotkanie miało uroczysty charakter nie tylko ze względu na znamienite grono gości, ale również z powodu poruszanych treści.

Prelegenci ze wzruszeniem mówili o czasach wojny, wspominali zaangażowanie, z jakim podejmowali walkę z okupantem, uświadamiali zebranym (zwłaszcza młodzieży) wartość ojczyzny i potrzebę poświęcania się dla niej.

10 lat z patronem

10. rocznica nadania szkole imienia to dla całej społeczności szkolnej ważne wydarzenie. Przygotowywaliśmy się do niego bardzo starannie. Opracowana i wydana została broszura pt.: 10 lat z patronem, która zawiera informacje na temat historii szkoły, budynku przy ulicy Senatorskiej 13 – siedziby szkoły od 1996 roku – i Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Zorganizowano i przeprowadzono międzyszkolne (a w dwóch przypadkach nawet ogólnopolskie) konkursy: Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my, literacki Bo wolność krzyżami się mierzy, plastyczny AK w walce z Niemcami i wiedzy o AK.

Najważniejszą częścią obchodów jubileuszu była akademia, w której udział wzięli liczni goście. Szczególnie gorąco pani dyrektor Grażyna Chodnicka powitała przybyłych na uroczystość żołnierzy AK: p. Henryka Wiśniewskiego – Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łomży, p. Annę Polak, p. Marię Babiel, p. Helenę Getek, p. Irenę Baranowską-Tyman, p. Jerzego Getek., p. Józefa Gabiniewicza, p. Stanisława Hermanowskiego, p. Jana Olszewskiego. To oni dają świadectwo prawdzie o tamtych czasach, są żywą lekcją historii dla współczesnej młodzieży, dlatego przez zebranych gości i uczniów naszej szkoły zostali przyjęci bardzo ciepło, czego wyrazem były gromkie brawa i kwiaty.

Wszyscy uczestnicy jubileuszu szkoły w skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchali wykładów przygotowanych przez pracowników IPN. Pan Leszek Rysak mówił o prawdach i mitach narosłych wokół Armii Krajowej, zaś Krzysztof Sychowicz przedstawił postawy akowców i dylematy, z którymi musieli zmagać się żołnierze obwodu łomżyńskiego AK w latach 1944-45, gdy radość wolności zamieniała się w rozpacz kolejnego zniewolenia.

Po prelekcjach pracownicy IPN podarowali szkole tablice m.in. z unikatowymi zdjęciami walczących żołnierzy AK. Mają one pomagać młodzieży w odkrywaniu zagadek tamtych czasów i przybliżać postawy bohaterskich żołnierzy.

Po wystąpieniach gości zaprezentowała się młodzież naszej szkoły w montażu słowno-muzycznym zatytułowanym Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże zapomnij o mnie.

Uczniowie w przejmujący sposób opowiedzieli historię żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny. Szczególne wzruszenie, a nawet łzy było widać na twarzach zebranych, gdy uczeń w mundurze żołnierskim, przy blasku świec i lampy, na tle choinek i autentycznych zdjęć z tamtych czasów, pisał list z Katynia do Maryni. Mieliśmy wtedy wrażenie, że uczestniczymy nie w przedstawieniu, ale że towarzyszymy prawdziwemu oficerowi w pożegnaniu z ukochaną.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych z okazji 10. rocznicy nadania szkole imienia.

Ostatnim elementem uroczystości było zwiedzanie wystawy poświęconej działalności żołnierzy AK, przygotowanej na holu na II piętrze w szkole. Był to czas nie tylko na indywidualne refleksje, ale też rozmowy z akowcami.

Odsłonięcie tablicy memoratywnej

13 lutego 2009 r. już po raz jedenasty obchodziliśmy rocznicę nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Ważnym wydarzeniem obchodów Święta Szkoły było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej komendantów i inspektorów AK.

W uroczystości, oprócz nauczycieli i uczniów naszego liceum, udział wzięli między innymi żołnierze Armii Krajowej (p. Anna Polak, p. Maria Babiel, p. Tadeusz Danowski) z prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK oddział w Łomży panem Henrykiem Wiśniewskim na czele, zaprzyjaźniona ze szkołą pani Irena Baranowska–Tyman (łączniczka z czasów wojny).

Spotkanie z żołnierzami Armii Krajowej, świadkami trudnej polskiej historii, sprowokowało naszą młodzież do refleksji na temat bohaterstwa, poświęcenia i wierności ojczyźnie. Na znak hołdu dla heroicznej postawy żołnierzy młodzież objęła wartę honorową przy pomniku, złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

W trakcie uroczystości wszyscy wysłuchali krótkich referatów przybliżających sylwetki czterech dowódców obwodu łomżyńskiego AK, którym poświęcona jest tablica i obejrzeli montaż poetycko–muzyczny zatytułowany Ojczyźnie naszej bądźmy wierni przygotowany przez uczniów z Koła Żywego Słowa i zespołu muzycznego.

Jak zwykle wykazali się oni profesjonalizmem. Zachwycili zebranych perfekcyjnie dobranym repertuarem i mistrzostwem w wyrażaniu emocji zapisanych w tekście.

W budowaniu nastroju zadumy pomagały pełne ekspresji pieśni patriotyczne wykonane z wielkim zaangażowaniem i przejęciem. Gromkie brawa otrzymali również uczniowie naszej szkoły, którzy w strojach z epoki romantyzmu tańczyli poloneza, tradycyjny polski taniec. Całość dopełniała scenografia, której głównym motywem była biało-czerwona szarfa oplatająca brzozowy krzyż. Wszystko to sprawiło, że uroczystość stała się źródłem wspomnień dla kombatantów, a dla uczniów naszej szkoły doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

III LO w Łomży znalazło się w gronie szkół założycielskich Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Akt utworzenia Rodziny został podpisany 5 marca 2010 r. w siedzibie podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Głównym celem działalności Rodziny jest poszerzanie wiedzy młodzieży o historii walk i polskich dążeniach niepodległościowych, bohaterach narodowych od końca XVIII do XX wieku oraz kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej młodzieży. 29 września 2010 r. uczniowie i nauczyciele naszego liceum wzięli udział w I Sejmiku Aksjologicznym Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walk o Niepodległość Rzeczy-pospolitej w Korycinie, którego tematyka dotyczyła problemu współczesnego rozumienia wartości patriotycznych.

Dwadzieścia lat minęło…

Uroczyste obchody jubileuszu dwudziestolecia naszego liceum zorganizowane zostały 14 lutego 2012r. – w 70. rocznicę utworzenia Armii Krajowej i 14 rocznicę nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w kościele Ojców Kapucynów. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna z Panią dyrektor Grażyną Chodnicką oraz zaproszeni goście, m. in. żołnierze AK: Pani Maria Babiel i Pan Tadeusz Gołaszewski.

Druga część uroczystości odbyła się w budynku III LO przy ul. Senatorskiej. Licznie przybyli tu zaproszeni goście. W pięknie przystrojonej barwami narodowymi sali gimnastycznej, z centralnie umieszczonym brzozowym krzyżem, spowitym w biel i czerwień, powitała ich pani dyrektor. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Bronakowski
 • Pan Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski
 • Pan Mieczysław Czerniawski – Prezydent Miasta Łomża wraz ze swoim zastępcą Panią Mirosławą Kluczek
 • Pan Lech Szabłowski – Starosta Powiatu Łomżyńskiego
 • Pani Dorota Zimoch – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Pan Kazimierz Borawski – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
 • Pan Janusz Mieczkowski – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Łomża
 • Pan Roman Engler oraz Pan Robert Charmas – rektorzy łomżyńskich szkół wyższych Pani Jolanta Gołaszewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 • Pan Zygmunt Zdanowicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
 • Pan Jerzy Cieślewski – pierwszy dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży
 • Pan Krzysztof Sychowicz – przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Białystok
 • Kapitan Sokołowski – reprezentant Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Major Krzysztof Rabka – Dowódca I Batalionu Remontowego w Łomży
 • Podpułkownik Ryszard Matuszewski – komendant Klubu Batalionu Remontowego w Łomży
 • Podpułkownik Ludwik Zalewski – prezes Stowarzyszenia Klubu Forty
 • Pan Jerzy Szymanowski – przedstawiciel Związku Sybiraków Oddział w Łomży

W obchodach 20-lecia III LO wzięli również udział Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Łomża, dyrektorzy instytucji oświatowych działających na terenie miasta, dyrektorzy szkół łomżyńskich i powiatu łomżyńskiego. W sposób szczególny Pani dyrektor Grażyna Chodnicka powitała żołnierzy Armii Krajowej: Panią Marię Babiel i Pana Tadeusza Gołaszewskiego.

Nasz jubileusz przypomina nie tylko o powstaniu naszej szkoły, ale również o nadaniu jej imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży. Fakt, że otrzymaliśmy tak zaszczytne imię, zobowiązuje do godnego zachowania, mądrego korzystania z dziedzictwa, jakie pozostawili żołnierze Armii Krajowej. To dzięki takiemu patronowi staliśmy się spadkobiercami szczytnych tradycji Polski walczącej, ale też tworzymy nowy wymiar patriotyzmu, który związany jest z bohaterstwem wobec wyzwań współczesnego świata – te szczególe słowa skierowała Pani dyrektor do zgromadzonych w budynku III LO. Wskazała również, przytaczając słowa Jana Pawła II, na konieczność pielęgnowania pamięci o bohaterach narodowych oraz propagowaniu postaw patriotycznych.

Wiele ciepłych słów, często popartych osobistymi przeżyciami i doświadczeniami, wypowiedzieli zaproszeni goście. Pan Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski akcentował fakt, że nasza szkoła rozwijała się w okresie transformacji, a więc w czasie bardzo trudnym dla Polski, a tym samym również dla oświaty. Z kolei Prezydent Łomży – Pan Mieczysław Czerniawski z sentymentem wspominał dawne czasy, gdy w roku w roku 2000 wraz z żoną Prezydenta Polski Panią Jolantą Kwaśniewską składał wizytę w III LO. Natomiast Pan Krzysztof Sychowicz – pracownik IPN-u przypomniał lata nauki w łomżyńskim mechaniaku, a później swoją pracę w III LO. Jako nauczyciel przed laty pracujący w naszej szkole, wyraził nadzieję, że spuścizna, którą pozostawili po sobie żołnierze Armii Krajowej jest godnie kontynuowana i upamiętniana przez społeczność szkolną.

To tylko niektóre wypowiedzi osób zaproszonych na uroczystość, osób, które podkreślały ogromną rolę naszej szkoły w krzewieniu patriotyzmu i kształtowaniu postaw godnych współczesnego ucznia, nauczyciela, obywatela, Polaka. Na ręce Pani dyrektor złożono również niezwykłe ślady – pamiątki obecności wielu znamienitych gości na obchodach 20- lecia szkoły. Wśród nich znalazły się grawertony czy też fotografia przedstawiająca budynek Zespołu Szkół Mechanicznych w roku 1951 (dzisiejsza siedziba III LO). Z kolei podpułkownik Ryszard Matuszewski – komendant Klubu Batalionu Remontowego w Łomży wręczył naszemu liceum tytuł Ratownika Tradycji.

Uroczystość 20-lecia III LO poprowadziło młode pokolenie nauczycieli: Pani Aleksandra Nowakowska i Pan Karol Bikowski. Z prawdziwym wdziękiem i gracją zaprosili na niezwykłą podróż , a mianowicie zaproponowali cofnięcie się w czasie o całe 20 lat. 20 Naj…Naj… o szkole zaprezentowali Pan Jerzy Chodnicki Pani Maria Jolanta Jankowska. Z poczucie humoru i nutką sentymentu przypomnieli dawne czasy, gdy na początku istnienia liceum nauczyciele przemieszczali się z jednej szkoły do drugiej, a z namierzeniem ich miała problem nawet dyrekcja. Najkrótsze przerwy, najwęższe korytarze, najdroższe ogrodzenie , najwyżej położony budynek szkoły, najbardziej wysportowana młodzież, najmniejsza liczba boisk (bo zerowa), ale za to największa liczba kortów tenisowych, najdłuższa nazwa patrona szkoły – to tylko niektóre z naj- wymienionych przez pedagogów i obdarzonych żartobliwym i trafnym komentarzem. Nic więc dziwnego, że na twarzach osób zgromadzonych na uroczystości co chwila pojawiał się pogodny uśmiech.

W bardziej refleksyjny i poważny nastrój wprowadziła nas trawestacja piosenki Autobiografia. W jej ostatnich słowach – słowach pełnych nostalgii – usłyszeliśmy:

I gdyby ktoś dawał mi pełen trzos,
Bym stąd odszedł – fatalny krok,
Lepiej niech tu zostawią mnie wciąż
Na drugi rok

Szkolny zespół muzyczny pod kierunkiem Pan Janusza Kiliana wykonał też inną piosenkę przygotowaną specjalnie na jubileusz szkoły. Z humorem zabrzmiały słowa:

Bo tak mówiąc szczerze, w III-cim jak w operze,
Jest od rana wrażeń moc.
Tutaj sprawdzian z matmy, wcale nie ostatni
Znów zarwana będzie noc…

Natomiast zupełnie inny charakter miał montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Katarzyny Życzkowskiej i Pani Lidii Choińskiej zatytułowany Pamięci tych, co padli – Bądźcie godni!. Grupa kilkunastu uczniów z dramatyzmem opowiadała poprzez słowo poetyckie i piosenkę tragiczny los żołnierzy, matek, tych wszystkich, których wojna naznaczyła tragicznym piętnem śmierci i bólu. Bezmiar cierpień, bestialstwo i okrucieństwo oprawców, ich obojętność na los innych ludzi w sposób niezwykle sugestywny i ekspresywny został wyrażony przez młodych artystów z III LO w Łomży. Usłyszeliśmy m. in. pełne przejęcia słowa z wiersza K. K. Baczyńskiego:

A potem kraju runęło niebo
Tłumy obdarte z serca i ciała
I dymił ogniem każdy kęs chleba…

Ze wzruszeniem przyglądaliśmy się chłopcom przebranym w żołnierskie mundury składającym przysięgę:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny
Królowej Korony Polskiej
kładę na ręce ten Święty znak Męki i Zbawienia
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej…

Obserwowaliśmy też dramat matek żegnających swych ukochanych synów, matek, które przypominały im, co jest powinnością Polaka, powinnością nawet za cenę życia. Teksty poetyckie w doskonały sposób uzupełniały piosenki wykonane przez szkolny zespół muzyczny. Warszawo maRozbite oddziałyBiały krzyżDokąd idziesz Polsko?, to utwory, których nie sposób było słuchać bez wzruszenia i zadumy. Słowo poetyckie, piękna muzyka, foldery przedstawiające scen walki o niepodległość, pełne grozy obrazy ludobójstwa , poruszająca wyobraźnię scenografia, nastrojowe oświetlenie – te wszystkie elementy stworzyły niezwykły spektakl, spektakl, w którym pobrzmiewała prawda uczuć ludzkich, uczuć, niestety, bardzo bolesnych, uczuć, o których nie można zapomnieć.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody laureatom konkursów zorganizowanych w ramach obchodów jubileuszu dwudziestolecia szkoły.

14 lutego 2012 r. dostarczył obecnym na obchodach 20-lecia III Liceum Ogólnokształcącego wielu niezwykłych i pięknych wzruszeń. Stał się lekcją historii, podróżą w przeszłość, źródłem niespotykanych doznań patriotycznych, doznań, które poruszyły serca i na długo zapiszą się w naszej pamięci.

25 lecie szkoły i 20 rocznica nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK

15 lutego 2018 roku w naszej szkole miała miejsce niezapomniana lekcja historii. Tego dnia uczciliśmy jubileusze 25-lecia naszego liceum i 20-lecia nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele o. o. Kapucynów Mszą Świętą celebrowaną przez Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, br. Mirosława Ferenca oraz naszych absolwentów ks. Andrzeja Zielińskiego i ks. Mariana Grochowskiego. Uczestniczyła  w niej cała społeczność szkolna z panią dyrektor Grażyną Chodnicką oraz rodzice naszych uczniów i zaproszeni goście.

Druga część naszej uroczystości miała miejsce w budynku szkoły. Pani dyrektor powitała i przedstawiła gości. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:

 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski
 • Pani Bernadeta Krynicka – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Pan Jacek Piorunek, Pan Marek Olbryś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
 • Pan Stefan Krajewski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego
 • Pani Agnieszka Barbara Muzyk oraz Pan Andrzej Zdzisław Garlicki – Zastępcy Prezydenta Miasta Łomży
 • Pan Janusz Sławomir Mieczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łomży
 • Pani Elżbieta Parzych – Starosta Powiatu Łomżyńskiego
 • Pani Dorota Zimnoch – Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych
 • Pani Ilona Anna Bujko – Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku Delegatura w Łomży
 • Pani Izabela Zapert – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
 • Pani Jolanta Gołaszewska – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Pan dr hab. Dariusz Surowik – Rektor PWSiP w Łomży
 • Pan prof. nadzw. dr hab. Roman Engler – Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
 • Podpułkownik Ryszard Matuszewski – Kierownik Klubu Wojskowego w Łomży
 • Podpułkownik Adam Krystowczyk – Wojskowy Komendant Uzupełnień
  w Łomży
 • br. Mirosław Ferenc – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży
 • Pani Danuta Pieńkowska – Wolfart – Prezes Oddziału Związku Sybiraków
  w Łomży
 • Pan Jerzy Szymanowski – przedstawiciel Związku Sybiraków w Łomży
 • Pan Zygmunt Borowy – członek rodziny majora Cieślewskiego  „Lipca”

W naszym jubileuszu wzięli również udział przedstawiciele Podlaskiej Rodziny Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, radni Rady Miejskiej w Łomży, dyrektorzy łomżyńskich placówek oświatowych,  rodzice naszych uczniów.

Patron szkoły obliguje nas do tego, abyśmy kształtowali w naszych wychowankach szacunek dla tradycji i religii, patriotyzm, poszanowanie prawa i tolerancji” podkreślała  pani dyrektor Grażyna Chodnicka w swoim wystąpieniu, przybliżając historię  naszego liceum oraz przywołując te wydarzenia, które na stałe wpisały się
w tradycję III LO. Słowa podziękowania za wspólne działania dla dobra uczniów i społeczności lokalnej pani dyrektor skierowała do nauczycieli, tych którzy są obecnymi pracownikami i tych, którzy w naszej szkole pracowali w ciągu 25 lat.

Jako spadkobiercy szczytnych ideałów Polski walczącej, żyjąc tu i teraz, nie możemy zapomnieć o przeszłości. Historia i dzieje narodu mają być źródłem nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre, uszlachetnić. Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowania tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią, bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem. To wszystko musimy włączyć w teraźniejszość i w wielkie dzieło dążenia do przyszłości. Dziś patrzymy na te trzy wymiary czasu z bólem, ale i nadzieją, że świat, który stworzymy, będzie piękniejszy od tego, w którym przyszło żyć naszym dziadkom i ojcom – mówili prowadzący uroczystość pani Monika Pawłowska oraz pan Paweł Popkowski, zapraszając do wysłuchania i obejrzenia montażu słowno-muzycznego pt. A źródło wciąż bije… przygotowanego przez nauczycieli, uczniów i absolwentów naszej szkoły oraz nauczyciela i uczniów klasy IIIc ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży. Program ten, który był artystyczną ucztą, skłaniał do refleksji nad współczesnością, przeszłością i przyszłością naszej Ojczyzny. Różnorodne środki wyrazu – piękno poetyckiego słowa, piosenki wykonywane przy akompaniamencie szkolnego zespołu muzycznego, taniec, scenografia i nastrojowe oświetlenie – sprawiły, że widzowie mieli możliwość przeżycia całej gamy emocji – od smutnej zadumy nad losem, tych którzy doświadczyli koszmaru wojny po radość i nadzieję, gdy najmłodsi wykonawcy na pytanie jaką Polskę nam przynosicie? odpowiadali: piękną, szczęśliwą, beztroską, wolną, tolerancyjną…

Obecni na uroczystości obejrzeli też film pt. Przeżyjmy to jeszcze raz. Jubileuszowy rok „Trójki”, w którym zaprezentowane zostały różne działania podejmowane w ciągu całego roku przez nauczycieli i uczniów w ramach przygotowań do uczczenia jubileuszy 25 – lecia naszej szkoły i 20 – lecia nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Ich celem było podkreślenie rangi uroczystości, a także integrowanie szkolnej społeczności oraz zaakcentowanie miejsca i roli III LO w środowisku lokalnym.

Głos zabrali również nasi goście m.in. pani poseł Bernadeta Krynicka, pani prezydent Agnieszka Barbara Muzyk, pani starosta Elżbieta Parzych, pan Jacek Piorunek – wiceprzewodniczący Sejmiku, od których usłyszeliśmy wiele ciepłych słów podziękowań, gratulacji i życzeń. Okolicznościowe listy przesłali m.in. Podlaski Kurator Oświaty pani Bożena Dzitkowska, Wojewoda Podlaski pan Bohdan Paszkowski oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński.

25 lat istnienia naszej szkoły to młodość kilku pokoleń, które spędziły tu niezapomniane chwile. Cząstkę siebie zostawili w niej nasi absolwenci, którzy byli z nami podczas jubileuszu. W ich sercach pozostały niezatarte wspomnienia, którymi się z nami podzielili m.in. Michał Czajkowski, Andrzej Marusiak, Piotr Komorowski.

Mamy nadzieję, że jubileusz 25–lecia naszej szkoły i 20–lecia nadania szkole imienia pozostawi trwały ślad w pamięci i sercu wszystkich obecnych.

25lecie2

 

25lecie1

30 lat minęło jak jeden dzień…

6 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy jubileusz 30-lecia szkoły. Atmosferę świętowania można było odczuć już przy wejściu do budynku. Tworzyły ją tablice przedstawiające historię szkoły, zdjęcia z różnych uroczystości i imprez, kartki urodzinowe przygotowane przez wszystkie klasy, a także dekoracje z balonów, w tym urodzinowa ścianka do robienia zdjęć. O wyjątkowym charakterze tego dnia świadczył również galowy strój wszystkich uczniów.

Podczas okolicznościowego spotkania w sali gimnastycznej, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna i przedstawiciele Rady Rodziców, Pani Dyrektor wyjaśniła dlaczego dzień 6 kwietnia jest dla nas ważny. Podkreśliła, że to właśnie 6 kwietnia 1992 r. Kurator Oświaty w Łomży Pan Cezary Kocon powołał do życia nasze liceum. Oczywiście jako szkoła na mapie Łomży zaczęliśmy funkcjonować od 1 września 1992 roku. Pani Dyrektor mówiła, że przez 30 lat liczne grono wspaniałych ludzi – nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów tworzyło pozytywny jej wizerunek w środowisku lokalnym, a także budowało jej prestiż. Dziś jesteśmy dumni z tego, że możemy być częścią społeczności III Liceum Ogólnokształcącego i zapisywać kolejne karty jego historii. Powiedziała również, że o 6 kwietnia pamiętają nielicznibo przyzwyczajeni jesteśmy do obchodzenia święta szkoły 14 lutego, czyli dnia, w którym powstała Armia Krajowa i dnia, w którym szkoła przyjęła imię Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Oczywiście nie w tym samym roku. Imię i sztandar szkole nadano w 56. rocznicę powstania Armii krajowej – w 1998 roku.

Jak na urodziny przystało były wspomnienia (w tym projekcja filmu o szkole), życzenia urodzinowe, tort i urodzinowa piosenka oraz gratulacje dla najwytrwalszego nauczyciela -Pana Janusza Kiljana, pracującego w III LO od początku istnienia szkoły.

30 urodziny obchodziliśmy we własnym gronie, w sposób nieco skromniejszy, bo trudna rzeczywistość, w której żyjemy, nie sprzyja hucznemu świętowaniu. Nie oznacza to jednak, że nie czuliśmy się wyjątkowo. Atmosfera rodzinnego świętowania i duch historii towarzyszyły nam przez cały dzień, a sentymentalny uśmiech ozdabiał twarze wszystkich, szczególnie zaś tych, którzy pamiętają i z  rozrzewnieniem  wspominają minione lata – nauczycieli i innych pracowników szkoły.