PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Uczniowie III LO objęci są opieką profilaktyczną pielęgniarki szkolnej.

Każdy rodzic, opiekun, uczeń pełnoletni ma prawo złożyć rezygnację z opieki profilaktycznej.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z pielęgniarką w szkole.

OPIEKA PROFILAKTYCZNA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ:

WTOREK                8:00 – 12:00

ŚRODA                   8:00 – 15:35

PIĄTEK                   8:00 – 15:35