PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców do 30.09.2023 r.

Urszula Chojnowska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Bogumiła Jankowska – Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Sylwia Nieradko – Sekretarz

Natalia Styła-Puławska – Skarbnik