Wyjazd Szkolnego Koła Caritas do ośrodka CARITAS BLIŹNIM

17 października młodzież ze Szkolnego Koła Caritas wzięła udział we wspólnym wyjeździe do diecezjalnego ośrodka CARITAS BLIŹNIM w Ptakach k/Nowogrodu. Celem naszego wyjazdu była integracja, ale też formacja i zapoznanie się z zadaniami SKC. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św., którą w naszej intencji sprawował o. Krzysztof Łazinski OFMCap. Ważnym punktem wyjazdu były warsztaty pt. „Bumerang”. Poprowadziła je Pani Katarzyna Szkalrz – diecezjalny koordynator SKC. Miło też spędziliśmy czas, spożywając wspólnie posiłek i ciesząc się ładną pogodą. Zwiedziliśmy również ośrodek Caritas w Ptakach, gdzie odbywa się wiele akcji charytatywnych. Celem ich jest pomoc osobom potrzebującym, znajdującym się w kryzysie. W ten sposób mogliśmy zapoznać się z różnymi formami działania Caritas, ale też pomyśleć, w jakie działania możemy włączyć się jako wolontariusze SKC.

Continue Reading Wyjazd Szkolnego Koła Caritas do ośrodka CARITAS BLIŹNIM

Chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać.

79 lat temu, 2 października 1944 r., po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, wobec braku perspektyw dalszej walki, przedstawiciele KG AK podpisali w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.
W poniedziałek 2 października  zaprosiliśmy całą społeczność 3 LO do wspólnego śpiewania (nie)zakazanych piosenek na sali gimnastycznej,  by upamiętnić  ich walkę i poświęcenie, bo jak powiedział Theodore Roosevelt: Chwała należy się człowiekowi,(…) który w swych najlepszych chwilach poznał tryumf wielkiego wyczynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z odwagą…

Continue Reading Chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać.