Za nami obóz w ramach programu „Obserwuj, reaguj, działaj”

Od wielu lat szkoła realizuje autorskie – szkolne programy profilaktyczne, które są dobrze oceniane i finansowane przez Urząd Miasta w Łomży. W tym roku również otrzymaliśmy pełne finansowanie wspomnianego programu, który realizowano w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 r.

Continue Reading Za nami obóz w ramach programu „Obserwuj, reaguj, działaj”